Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ירון וינוקור מנכ"ל משותף
נתנאל ארנון מנכ"ל משותף

אודות אתגרים

חברת אתגרים מתמחה בשיווק פרויקטים למגורים. החברה נוסדה ומנוהלת ע”י ירון וינוקור ונתנאל ארנון, בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום שיווק פרויקטים למגורים. חברת אתגרים מעניקה יעוץ שיווקי מושלם לחברות בניה ויזמים בכל שלבי הפרויקט, החל משלבי התכנון הראשוניים ועד לאכלוסו המלא ושמה דגש על שיווק מקצועי, איכותי ואמין.

החברה מבצעת בין היתר:

 • בדיקת שוק ויעוץ טרם רכישת הקרקע או הגשת הצעה למכרז
 • יעוץ וליווי מלא בכל שלבי תכנון הפרויקט
 • סיוע בבניית תמהיל היחידות המועדף
 • בניית קונספט שיווקי לפרויקט
 • בנית מחירון לנכסים בפרויקט
 • שיווק ואיוש מלא של משרד המכירות
 • ניהול משא ומתן איכותי מול הלקוחות הפוטנציאליים.
 • סגירת העסקאות עד לחתימת חוזי המכר.

אנו מאמינים כי לכל יזם ופרויקט, הצרכים הייחודיים שלו ולכן אנו דוגלים בשיטת עבודה שמטרתה לאפשר תשואה מקסימאלית ליזם על ההשקעה שלו בשיווק, תוך שמירה על ערכי המותג ובנית התשתית השיווקית לפרויקט הבא.

התמורות שחלו בשוק הנדל”ן בשנים האחרונות הביאו את החברה לבנות מודל שיווקי גמיש וייחודי, אשר מוכיח את עצמו בכל פרויקט אותו משווקת החברה. ההתמחות שלנו היא במכירת פרויקטים בכל מצב שוק. בדומה לכל מוצר, הוכיחה חברת אתגרים כי שיווק נכון ומקצועי הופך להיות הבסיס העתידי להצלחה כלכלית של כל חברת בנייה.

אצלנו שיווק פרויקט הינו מקצוע, לא תחביב ולא עבודה זמנית. הראיה שלנו, המטרות והמדיניות שאנו מציבים לעצמינו וללקוחות איתם אנו באים במגע הופכים אותנו לחברת שיווק פרויקטים מתקדמת, מצליחה ומובילה.

ירון וינוקור מנכ"ל משותף
נתנאל ארנון מנכ"ל משותף

אודות אתגרים

חברת אתגרים מתמחה בשיווק פרויקטים למגורים. החברה נוסדה ומנוהלת ע”י ירון וינוקור ונתנאל ארנון, בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום שיווק פרויקטים למגורים. חברת אתגרים מעניקה יעוץ שיווקי מושלם לחברות בניה ויזמים בכל שלבי הפרויקט, החל משלבי התכנון הראשוניים ועד לאכלוסו המלא ושמה דגש על שיווק מקצועי, איכותי ואמין.

החברה מבצעת בין היתר:

 • בדיקת שוק ויעוץ טרם רכישת הקרקע או הגשת הצעה למכרז
 • יעוץ וליווי מלא בכל שלבי תכנון הפרויקט
 • סיוע בבניית תמהיל היחידות המועדף
 • בניית קונספט שיווקי לפרויקט
 • בנית מחירון לנכסים בפרויקט
 • שיווק ואיוש מלא של משרד המכירות
 • ניהול משא ומתן איכותי מול הלקוחות הפוטנציאליים.
 • סגירת העסקאות עד לחתימת חוזי המכר

 

אנו מאמינים כי לכל יזם ופרויקט, הצרכים הייחודיים שלו ולכן אנו דוגלים בשיטת עבודה שמטרתה לאפשר תשואה מקסימאלית ליזם על ההשקעה שלו בשיווק, תוך שמירה על ערכי המותג ובנית התשתית השיווקית לפרויקט הבא.

התמורות שחלו בשוק הנדל”ן בשנים האחרונות הביאו את החברה לבנות מודל שיווקי גמיש וייחודי, אשר מוכיח את עצמו בכל פרויקט אותו משווקת החברה. ההתמחות שלנו היא במכירת פרויקטים בכל מצב שוק. בדומה לכל מוצר, הוכיחה חברת אתגרים כי שיווק נכון ומקצועי הופך להיות הבסיס העתידי להצלחה כלכלית של כל חברת בנייה.

אצלנו שיווק פרויקט הינו מקצוע, לא תחביב ולא עבודה זמנית. הראיה שלנו, המטרות והמדיניות שאנו מציבים לעצמינו וללקוחות איתם אנו באים במגע הופכים אותנו לחברת שיווק פרויקטים מתקדמת, מצליחה ומובילה.

אודות אתגרים

חברת אתגרים מתמחה בשיווק פרויקטים למגורים. החברה נוסדה ומנוהלת ע”י ירון וינוקור ונתנאל ארנון, בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום שיווק פרויקטים למגורים. חברת אתגרים מעניקה יעוץ שיווקי מושלם לחברות בניה ויזמים בכל שלבי הפרויקט, החל משלבי התכנון הראשוניים ועד לאכלוסו המלא ושמה דגש על שיווק מקצועי, איכותי ואמין.

החברה מבצעת בין היתר:

 • בדיקת שוק ויעוץ טרם רכישת הקרקע או הגשת הצעה למכרז
 • יעוץ וליווי מלא בכל שלבי תכנון הפרויקט
 • סיוע בבניית תמהיל היחידות המועדף
 • בניית קונספט שיווקי לפרויקט
 • בנית מחירון לנכסים בפרויקט
 • שיווק ואיוש מלא של משרד המכירות
 • ניהול משא ומתן איכותי מול הלקוחות הפוטנציאליים.
 • סגירת העסקאות עד לחתימת חוזי המכר

 

אנו מאמינים כי לכל יזם ופרויקט, הצרכים הייחודיים שלו ולכן אנו דוגלים בשיטת עבודה שמטרתה לאפשר תשואה מקסימאלית ליזם על ההשקעה שלו בשיווק, תוך שמירה על ערכי המותג ובנית התשתית השיווקית לפרויקט הבא.

התמורות שחלו בשוק הנדל”ן בשנים האחרונות הביאו את החברה לבנות מודל שיווקי גמיש וייחודי, אשר מוכיח את עצמו בכל פרויקט אותו משווקת החברה. ההתמחות שלנו היא במכירת פרויקטים בכל מצב שוק. בדומה לכל מוצר, הוכיחה חברת אתגרים כי שיווק נכון ומקצועי הופך להיות הבסיס העתידי להצלחה כלכלית של כל חברת בנייה.

אצלנו שיווק פרויקט הינו מקצוע, לא תחביב ולא עבודה זמנית. הראיה שלנו, המטרות והמדיניות שאנו מציבים לעצמינו וללקוחות איתם אנו באים במגע הופכים אותנו לחברת שיווק פרויקטים מתקדמת, מצליחה ומובילה.

ירון וינוקור מנכ"ל משותף
נתנאל ארנון מנכ"ל משותף

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here