Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

מודל עבודה

כל מעשה במחשבה תחילה – ייעוץ והכוונה בתכנון הפרויקט בהתאם לדרישות השוק, מגמות,  אופנות והתנאים הפיזיים של כל פרויקט כאשר מול עינינו עומדים מעל הכל האינטרסים של חברת הבנייה.

סקירה ולמידת השוק – לשם בניית תוכנית שיווק אפקטיבית ונכונה אנו שמים דגש על למידת השוק, פילוח קהלי יעד, סקירה ובדיקת פרויקטים מתחרים, רגישות מחיר ועוד.

בנייה והצגת תוכנית שיווקית – הצגת תוכנית מפורטת שתכלול את דרכי השיווק, יעדי מכירה, הגדרת קהלי יעד לשיווק, תמחור הפרויקט והכנות נדרשות לאתר בשטח.

תוכנית פרסומית – ליווי פרסומי ועיצובי IN HOUSE.

כמה טוב שבאת הביתה… בית זה אומר כבר הכל – הכנת האתר למכירות. האתר יכלול בין היתר משרד מכירות, עיצוב דירה לדוגמא, אבזור ועבודה מול מעצבי פנים וקבלני משנה כל זאת מתוך ראיה וניסיון שקניית דירה למרות היותה שכלתנית בהווייתה מונעת ומוטה הרבה פעמים בפרטים הקטנים ובמראה עיניים.

מנהל מכירות – מנהל מכירות בראייה שלנו הוא קודם כל שגריר. הימצאותו בחזית ובמגע השוטף עם הלקוחות מצריך תכונות וניסיון וראייה מערכתית. מנהל המכירות ילווה וינהל את שיווק הפרויקט באופן אישי בכפוף למערך חברת הבנייה, תוך הקפדה על מקצועיות, ניסיון והכרת השטח.

שיכלול ופיתוח שיטות מכירה – אצלנו מכירה ושירות מהווים את השילוב הבסיסי להצלחה ולסגירת עסקה. לכן אנו שמים דגש על ירידה לפרטים הקטנים, בניית מסד נתונים ושיכלול כלי המכירה, סיוע ותמיכה של CALL CENTER ,BACK OFFICE, ניתוח ואפיון הפניות, פגישות מכירה מצולמות, טיפול פרטני בדרישות הלקוח, ליווי מול הבנקים ועו”ד חברת הבניה, גישור, פתרון בעיות וחסמים, סגירת החוזה וליווי עד לאכלוס הדירה.

מודל עבודה

כל מעשה במחשבה תחילה – ייעוץ והכוונה בתכנון הפרויקט בהתאם לדרישות השוק, מגמות,  אופנות והתנאים הפיזיים של כל פרויקט כאשר מול עינינו עומדים מעל הכל האינטרסים של חברת הבנייה.

סקירה ולמידת השוק – לשם בניית תוכנית שיווק אפקטיבית ונכונה אנו שמים דגש על למידת השוק, פילוח קהלי יעד, סקירה ובדיקת פרויקטים מתחרים, רגישות מחיר ועוד.

בנייה והצגת תוכנית שיווקית – הצגת תוכנית מפורטת שתכלול את דרכי השיווק, יעדי מכירה, הגדרת קהלי יעד לשיווק, תמחור הפרויקט והכנות נדרשות לאתר בשטח.

תוכנית פרסומית – ליווי פרסומי ועיצובי IN HOUSE.

כמה טוב שבאת הביתה… בית זה אומר כבר הכל – הכנת האתר למכירות. האתר יכלול בין היתר משרד מכירות, עיצוב דירה לדוגמא, אבזור ועבודה מול מעצבי פנים וקבלני משנה כל זאת מתוך ראיה וניסיון שקניית דירה למרות היותה שכלתנית בהווייתה מונעת ומוטה הרבה פעמים בפרטים הקטנים ובמראה עיניים.

מנהל מכירות – מנהל מכירות בראייה שלנו הוא קודם כל שגריר. הימצאותו בחזית ובמגע השוטף עם הלקוחות מצריך תכונות וניסיון וראייה מערכתית. מנהל המכירות ילווה וינהל את שיווק הפרויקט באופן אישי בכפוף למערך חברת הבנייה, תוך הקפדה על מקצועיות, ניסיון והכרת השטח.

שיכלול ופיתוח שיטות מכירה – אצלנו מכירה ושירות מהווים את השילוב הבסיסי להצלחה ולסגירת עסקה. לכן אנו שמים דגש על ירידה לפרטים הקטנים, בניית מסד נתונים ושיכלול כלי המכירה, סיוע ותמיכה של CALL CENTER ,BACK OFFICE, ניתוח ואפיון הפניות, פגישות מכירה מצולמות, טיפול פרטני בדרישות הלקוח, ליווי מול הבנקים ועו”ד חברת הבניה, גישור, פתרון בעיות וחסמים, סגירת החוזה וליווי עד לאכלוס הדירה.

מודל עבודה

כל מעשה במחשבה תחילה – ייעוץ והכוונה בתכנון הפרויקט בהתאם לדרישות השוק, מגמות,  אופנות והתנאים הפיזיים של כל פרויקט כאשר מול עינינו עומדים מעל הכל האינטרסים של חברת הבנייה.

סקירה ולמידת השוק – לשם בניית תוכנית שיווק אפקטיבית ונכונה אנו שמים דגש על למידת השוק, פילוח קהלי יעד, סקירה ובדיקת פרויקטים מתחרים, רגישות מחיר ועוד.

בנייה והצגת תוכנית שיווקית – הצגת תוכנית מפורטת שתכלול את דרכי השיווק, יעדי מכירה, הגדרת קהלי יעד לשיווק, תמחור הפרויקט והכנות נדרשות לאתר בשטח.

תוכנית פרסומית – ליווי פרסומי ועיצובי IN HOUSE.

כמה טוב שבאת הביתה… בית זה אומר כבר הכל – הכנת האתר למכירות. האתר יכלול בין היתר משרד מכירות, עיצוב דירה לדוגמא, אבזור ועבודה מול מעצבי פנים וקבלני משנה כל זאת מתוך ראיה וניסיון שקניית דירה למרות היותה שכלתנית בהווייתה מונעת ומוטה הרבה פעמים בפרטים הקטנים ובמראה עיניים.

מנהל מכירות – מנהל מכירות בראייה שלנו הוא קודם כל שגריר. הימצאותו בחזית ובמגע השוטף עם הלקוחות מצריך תכונות וניסיון וראייה מערכתית. מנהל המכירות ילווה וינהל את שיווק הפרויקט באופן אישי בכפוף למערך חברת הבנייה, תוך הקפדה על מקצועיות, ניסיון והכרת השטח.

שיכלול ופיתוח שיטות מכירה – אצלנו מכירה ושירות מהווים את השילוב הבסיסי להצלחה ולסגירת עסקה. לכן אנו שמים דגש על ירידה לפרטים הקטנים, בניית מסד נתונים ושיכלול כלי המכירה, סיוע ותמיכה של CALL CENTER ,BACK OFFICE, ניתוח ואפיון הפניות, פגישות מכירה מצולמות, טיפול פרטני בדרישות הלקוח, ליווי מול הבנקים ועו”ד חברת הבניה, גישור, פתרון בעיות וחסמים, סגירת החוזה וליווי עד לאכלוס הדירה.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here