Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

משרד מכירות

משרד המכירות מהווה את מפגש הראשוני של הלקוח עם חברת הבניה ומשפיע במישרין על תפיסתו כלפי החברה הבונה, אמינותה ורצינותה ועד קבלת ההחלטה הסופית לביצוע העסקה.

חברת אתגרים הציבה לעצמה יעד להעמיד ולנהל משרד מכירות מקצועי, בעל שירות איכותי ואמין אשר מסייע ללקוח לאורך כל שלבי הרכישה ובנוסף מסייע בצרכים הקשורים לרכישת דירה, כגון: משכנתא, עורך דין של חברת הבניה, ספקים ,קבלני משנה ועוד.

מתוך ראיה שיווקית רחבה, חשיבה על צרכי הלקוח ותפיסה בלתי מתפשרת שלנו כחברה-לעמוד וללוות את הלקוח מהפגישה הראשונה ועד האכלוס הסופי בצורה אישית, עניינית ומקצועית, השכילה חברת אתגרים להפוך את מנהל המכירות ואת משרד המכירות לבסיס וללב ליבו של הפרויקט.

אנו אחראים ליצירת סביבת עבודה מהנה, מספקת ומתגמלת ברמה המקצועית והאישית.

חברת אתגרים מעמידה משרד מכירות המתאפיין בחשיבה ובאבזור מתקדם:

 • תיעוד ובקרה של פגישות המכירה.
 • שימוש בשירותי CALL CENTER.
 • אבזור והמחשה.
 • דוחות ועדכונים שוטפים לחברת הבניה.

מנהל המכירות של חברת אתגרים משלב מקצועיות, ראיה מערכתית, ניסיון, מעורבות אישית בהחלטותיו של כל לקוח, ליווי וסיוע עד להשלמת העסקה והאכלוס, תוך ייצוג חברת הבנייה נאמנה.

משרד מכירות​

משרד המכירות מהווה את מפגש הראשוני של הלקוח עם חברת הבניה ומשפיע במישרין על תפיסתו כלפי החברה הבונה, אמינותה ורצינותה ועד קבלת ההחלטה הסופית לביצוע העסקה.

חברת אתגרים הציבה לעצמה יעד להעמיד ולנהל משרד מכירות מקצועי, בעל שירות איכותי ואמין אשר מסייע ללקוח לאורך כל שלבי הרכישה ובנוסף מסייע בצרכים הקשורים לרכישת דירה, כגון: משכנתא, עורך דין של חברת הבניה, ספקים ,קבלני משנה ועוד.

מתוך ראיה שיווקית רחבה, חשיבה על צרכי הלקוח ותפיסה בלתי מתפשרת שלנו כחברה-לעמוד וללוות את הלקוח מהפגישה הראשונה ועד האכלוס הסופי בצורה אישית, עניינית ומקצועית, השכילה חברת אתגרים להפוך את מנהל המכירות ואת משרד המכירות לבסיס וללב ליבו של הפרויקט.

אנו אחראים ליצירת סביבת עבודה מהנה, מספקת ומתגמלת ברמה המקצועית והאישית.

חברת אתגרים מעמידה משרד מכירות המתאפיין בחשיבה ובאבזור מתקדם:

 • תיעוד ובקרה של פגישות המכירה.
 • שימוש בשירותי CALL CENTER.
 • אבזור והמחשה.
 • דוחות ועדכונים שוטפים לחברת הבניה.

מנהל המכירות של חברת אתגרים משלב מקצועיות, ראיה מערכתית, ניסיון, מעורבות אישית בהחלטותיו של כל לקוח, ליווי וסיוע עד להשלמת העסקה והאכלוס, תוך ייצוג חברת הבנייה נאמנה.

משרד מכירות

משרד המכירות מהווה את מפגש הראשוני של הלקוח עם חברת הבניה ומשפיע במישרין על תפיסתו כלפי החברה הבונה, אמינותה ורצינותה ועד קבלת ההחלטה הסופית לביצוע העסקה.

חברת אתגרים הציבה לעצמה יעד להעמיד ולנהל משרד מכירות מקצועי, בעל שירות איכותי ואמין אשר מסייע ללקוח לאורך כל שלבי הרכישה ובנוסף מסייע בצרכים הקשורים לרכישת דירה, כגון: משכנתא, עורך דין של חברת הבניה, ספקים ,קבלני משנה ועוד.

מתוך ראיה שיווקית רחבה, חשיבה על צרכי הלקוח ותפיסה בלתי מתפשרת שלנו כחברה-לעמוד וללוות את הלקוח מהפגישה הראשונה ועד האכלוס הסופי בצורה אישית, עניינית ומקצועית, השכילה חברת אתגרים להפוך את מנהל המכירות ואת משרד המכירות לבסיס וללב ליבו של הפרויקט.

אנו אחראים ליצירת סביבת עבודה מהנה, מספקת ומתגמלת ברמה המקצועית והאישית.

חברת אתגרים מעמידה משרד מכירות המתאפיין בחשיבה ובאבזור מתקדם:

 • תיעוד ובקרה של פגישות המכירה.
 • שימוש בשירותי CALL CENTER.
 • אבזור והמחשה.
 • דוחות ועדכונים שוטפים לחברת הבניה.

מנהל המכירות של חברת אתגרים משלב מקצועיות, ראיה מערכתית, ניסיון, מעורבות אישית בהחלטותיו של כל לקוח, ליווי וסיוע עד להשלמת העסקה והאכלוס, תוך ייצוג חברת הבנייה נאמנה.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here