Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

פרויקטים שהסתיימו

Unique שלב א
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

Unique שלב ב
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

הבית ברחוב רחל
ק.ביאליק

משכנות תאנים
ק.אתא

אסיף 10
אחוזה חיפה

,כרמליה הירוקה
כרמליה בחיפה

נורית 13
ורדיה חיפה

אחוזה בעיר
ק.אתא

קלאסיק
משכנות אמנים ק.מוצקין

בית האקליפטוס
ק,מוצקין

EDEN
רובע יזרעאל, עפולה

לב הפארק
קרית אתא

פרויקטים שהסתיימו

Unique שלב א
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

Unique שלב ב
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

הבית ברחוב רחל
ק.ביאליק

משכנות תאנים
ק.אתא

אסיף 10
אחוזה חיפה

,כרמליה הירוקה
כרמליה בחיפה

נורית 13
ורדיה חיפה

אחוזה בעיר
ק.אתא

קלאסיק
משכנות אמנים ק.מוצקין

בית האקליפטוס
ק,מוצקין

EDEN
רובע יזרעאל, עפולה

לב הפארק
קרית אתא

פרויקטים שהסתיימו​​

אסיף 10
אחוזה חיפה

,כרמליה הירוקה
כרמליה בחיפה

Unique שלב א
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

Unique שלב ב
בשכונת “משכנות האומנים” ק. מוצקין

הבית ברחוב רחל
ק.ביאליק

אחוזה בעיר
ק.אתא

קלאסיק
משכנות אמנים ק.מוצקין

משכנות תאנים
ק.אתא

EDEN
רובע יזרעאל, עפולה

לב הפארק
קרית אתא

נורית 13
ורדיה חיפה

בית האקליפטוס
ק,מוצקין