Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

מוצקין ART
משכנות האמנים, ק. מוצקין

נ.ר.ש.א הינה חברה לבנין והשקעות בע”מ אשר בונה מעל ל- 30 שנה, מיום הקמתה עוסקת החברה בבניה והקמת פרוייקטים מגוונים ומורכבים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי תוך שימת דגש על טיב הבניה ואיכות חסרת פשרות. החברה בונה על פי תקן האיכות ISO 9001וכמו כן, הינה מוכרת בעבודות ממשלתיות בדירוג בלתי מוגבל – חברת נ.ר.ש.א ביצעה בתקופה האחרונה פרוייקטים בסדר גודל של כ- 100 -מיליון ש”ח.

נ.ר.ש.א מתמחה בביצוע עבודות בניה ופיתוח ובעלת מערך הנדסי של כ- 80 עובדים מיומנים הפועלים תחת פיקוחם של מנהלי החברה. בבעלותה צי של כלים, משאבות וציוד הנדסי מהגדולים בצפון. בין לקוחותיה: משרד הביטחון, רפא”ל, משרד השיכון, משרד החינוך, חברת חשמל, חיל האוויר, חיל הים וחיל ההנדסה האמריקאי. וכן,החברה בנתה יחידות דיור ביישובים גלעון, צורית, נופית ועוד… פרוייקט “ארט מוצקין” כשמו כן הוא, הינו יצירת אומנות המתרוממת וצופה אל לב פארק רחב ידיים. בפרוייקט, ניתן לרכוש דירות מדורגות 4 ו-5 חדרים, דירות גן, פנטהאוסים ועוד…

הדירות הינן מרווחות ומתוכננות במחשבה תחילה על הנוחות והרצונות שלכם. הפרויקט יצירתי, יוקרתי ואיכותי ואנו שמים דגש על כל הפרטים, גדולים וקטנים כאחד.

מוצקין ART

נ.ר.ש.א הינה חברה לבנין והשקעות בע”מ אשר בונה מעל ל- 30 שנה, מיום הקמתה עוסקת החברה בבניה והקמת פרוייקטים מגוונים ומורכבים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי תוך שימת דגש על טיב הבניה ואיכות חסרת פשרות. החברה בונה על פי תקן האיכות ISO 9001וכמו כן, הינה מוכרת בעבודות ממשלתיות בדירוג בלתי מוגבל – חברת נ.ר.ש.א ביצעה בתקופה האחרונה פרוייקטים בסדר גודל של כ- 100 -מיליון ש”ח.

נ.ר.ש.א מתמחה בביצוע עבודות בניה ופיתוח ובעלת מערך הנדסי של כ- 80 עובדים מיומנים הפועלים תחת פיקוחם של מנהלי החברה. בבעלותה צי של כלים, משאבות וציוד הנדסי מהגדולים בצפון. בין לקוחותיה: משרד הביטחון, רפא”ל, משרד השיכון, משרד החינוך, חברת חשמל, חיל האוויר, חיל הים וחיל ההנדסה האמריקאי. וכן,החברה בנתה יחידות דיור ביישובים גלעון, צורית, נופית ועוד… פרוייקט “ארט מוצקין” כשמו כן הוא, הינו יצירת אומנות המתרוממת וצופה אל לב פארק רחב ידיים. בפרוייקט, ניתן לרכוש דירות מדורגות 4 ו-5 חדרים, דירות גן, פנטהאוסים ועוד…

הדירות הינן מרווחות ומתוכננות במחשבה תחילה על הנוחות והרצונות שלכם. הפרויקט יצירתי, יוקרתי ואיכותי ואנו שמים דגש על כל הפרטים, גדולים וקטנים כאחד.

מוצקין ART

נ.ר.ש.א הינה חברה לבנין והשקעות בע”מ אשר בונה מעל ל- 30 שנה, מיום הקמתה עוסקת החברה בבניה והקמת פרוייקטים מגוונים ומורכבים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי תוך שימת דגש על טיב הבניה ואיכות חסרת פשרות. החברה בונה על פי תקן האיכות ISO 9001וכמו כן, הינה מוכרת בעבודות ממשלתיות בדירוג בלתי מוגבל – חברת נ.ר.ש.א ביצעה בתקופה האחרונה פרוייקטים בסדר גודל של כ- 100 -מיליון ש”ח.

נ.ר.ש.א מתמחה בביצוע עבודות בניה ופיתוח ובעלת מערך הנדסי של כ- 80 עובדים מיומנים הפועלים תחת פיקוחם של מנהלי החברה. בבעלותה צי של כלים, משאבות וציוד הנדסי מהגדולים בצפון. בין לקוחותיה: משרד הביטחון, רפא”ל, משרד השיכון, משרד החינוך, חברת חשמל, חיל האוויר, חיל הים וחיל ההנדסה האמריקאי. וכן,החברה בנתה יחידות דיור ביישובים גלעון, צורית, נופית ועוד… פרוייקט “ארט מוצקין” כשמו כן הוא, הינו יצירת אומנות המתרוממת וצופה אל לב פארק רחב ידיים. בפרוייקט, ניתן לרכוש דירות מדורגות 4 ו-5 חדרים, דירות גן, פנטהאוסים ועוד…

הדירות הינן מרווחות ומתוכננות במחשבה תחילה על הנוחות והרצונות שלכם. הפרויקט יצירתי, יוקרתי ואיכותי ואנו שמים דגש על כל הפרטים, גדולים וקטנים כאחד.